Dla Rodziców

11 listopada 2022r Pan Henryk Dulik były pracownik „Akademii Krasnoludków” , decyzją Burmistrza Miasta Jawora i Rady Miejskiej został Honorowym Obywatelem Miasta Jawora. Tytuł nadano Heniowi, pośmiertnie , za jego zaangażowanie w dziedzinie sportu, trener klubów piłki nożnej na terenie miasta Jawora i powiatu. Cześć Jego Pamięci.

Informacja

31 października 2022r przedszkole jest czynne. Dzieci będą zgromadzone w jednej grupie, na ten dzień rodzice zgłosili 18 dzieci. Będą pracować: Pani Marzanna B. Pani Ewa M. i Pani Amanda H.

Informacja

Stawka żywieniowa od 1 września 2022 wynosi 9zł. śniadanie I- 2,50 zł, śniadanie II – 2 zł., obiad- 4,50zł,

Ogłoszenie

29.08.2022 o godz.16 w przedszkolu odbędą się zebrania z rodzicami w poszczególnych grupach:

” Milusie” gr. 3 latków sala Nr 4, Panie nauczycielki: Agnieszka Garboś . Izabela Ziętek

„Mądrusie” gr.4 latków sala Nr 3, Panie nauczycielki : Marzanna Barańska, Ewa Mackiewicz.

„Pracusie” gr. 5 latków sala Nr 8, Panie nauczycielki: Anna Kamińska. Nauczycielki uzupełniające: Marzanna Barańska, Izabela Ziętek.

” Ważniaki” gr. 6 latków sala Nr9, Panie nauczycielki : Barbara Leonowicz, Karolina Romanowska.

” Zuchy” gr.5-6 latków sala Nr10. Panie nauczycielki: Wanda Piechura, Gabriela Ślusarska.

Jaworski Budżet Obywatelski ” Kącik badawczy przedszkolaka” zgłoszony przez Przedszkole Publiczne nr 2 ” Akademia Krasnoludków” w Jaworze nie otrzymał wystarczająco dużo punktów ( było 162), to trochę za mało żeby wygrać. Dziękujemy wszystkim za oddane głosy.

17.05.2022 w przedszkolu o godz. 11:30 odbędzie się ewakuacja próbna w obecności JSP.

W Przedszkolu Publicznym nr2 ” Akademia Krasnoludków” w Jaworze rekrutacji uzupełniającej nie będzie. Brak wolnych miejsc.

22.04.2022 o godz. 11:30 w ” Akademii Krasnoludków” odbędzie się Turniej Wiedzy ” Dbajmy O Swoje Zdrowie ” Hasło przewodnie” Nasza Planeta- Nasze Zdrowie” Udział wezmą dzieci z jaworskich przedszkoli i zaproszeni goście.

NABÓR DZIECI DO PRZEDSZOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023 ROZPOCZYNA SIĘ 1MARCA 2022 W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. ZALOGUJ SIĘ NA STRONIE

jawor.przedszkola.vnabor.pl

Informacja

Dzieci , które były obecne 27.01.2022 w przedszkolu, grupa „Zuchy” miały kontakt z nauczycielką pracującą w grupie , której wynik COVID-19 jest pozytywny, to od 1 lutego przebywają na kwarantannie.

Ze względu na zagrożenie zdrowia dzieci, zajęcia w grupie „Zuchy” będą prowadzone zdalnie od 01.02.2022 do 4.02.2022r.

Informacja

NABÓR DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023 ODBĘDZIE SIĘ ELEKTRONICZNIE OD 1 MARCA 2022 jawor.przedszkola.vnabor.pl

INFORMACJA

Zmiana stawki żywieniowej od 1 lutego 2022. Dzienna stawka żywieniowa pobierana od jednego dziecka wynosi 7,50 zł. I śniadanie 2,00 zł, II śniadanie 1,50 zł. , obiad -4 zł. Stawka została zaakceptowana przez organ prowadzący. stosownie do artykułu 106 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r- Prawo oświatowe ( Dz.U. 2021r.poz.1082 ze zm.) oraz art.52 ust.12 ustawy z dnia października 2017 – o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz.U. z 2021r. poz.1930 ze zm.)

INFORMACJA DLA RODZICÓW Potwierdził się wynik pozytywny u chorej nauczycielki, która miała kontakt z dziećmi z grupy ” Milusie ” – 3 latki i gr” Mądrusie”- 4 latki. Zgodnie z Opinią Sanitarną HDM-JW-032-19/22, ze względu na zagrożenie zdrowia dzieci i aktualną sytuację epidemiczną zajęcia w grupach „Milusie” , „Mądrusie” zostały zawieszone. Dzieci które miały kontakt 18.01.2022, z chorym nauczycielem, przebywają na kwarantannie od 20.01.2022 do 28.01.2022 do godz.24:00. Dzieci nie mogą przemieszczać się, mogą być kontrolowane przez służby porządkowe.

Pozostałe dzieci z oddziałów ” Pracusie” „Ważniaki” „Zuchy” od 21.01.2022, mogą uczęszczać do przedszkola . Proszę jednak zwracać uwagę na dzieci i obserwować stan zdrowia. Tylko dzieci zdrowe mogą być przyprowadzane do przedszkola. Decyzja, czy dzieci z grup niezawieszonych, będą uczęszczały do przedszkola, zależy od Państwa. W tym czasie ,w przedszkolu, nie planujemy żadnych nagrań występów artystycznych.

Drodzy Rodzice zwracam się z prośbą, żeby dzieci 20.01.2022 pozostały w domu, ponieważ jedna nauczycielka zachorowała i oczekujemy na wynik. Kontakt miała ze wszystkimi dziećmi. Jeżeli okaże się że wynik będzie pozytywny na COVID -19, przedszkole zawiesi swoją działalność na okres kwarantanny. O dalszych decyzjach będziecie Państwo informowani. Krystyna Korybska.

W roku szkolnym 2021/2022 zgodnie z organizacją, przedszkole w m-cu lipcu jest nieczynne, mogą nastąpić zmiany związane z reżimem sanitarnym COVID-19. Po uzgodnieniach z organem prowadzącym będzie przekazana informacja o ostatecznej decyzji.

Parking jest już dostępny, czynny jest od 6:30 do godz.16::00, po godz.16::00 będzie zamykana brama wjazdowa, uzgodniono z SZ.P. nr5 – zarządcą terenu.

ZAKAZ WJAZDU na parking od strony sali gimnastycznej, remont od 10.12.2021 do odwołania. Bezpieczna ścieżka przedszkolaka zamknięta na czas remontu wjazdu. Wejście do przedszkola od strony Bramy Głównej.

INFORMACJA

24.12.2021r ( Wigilia) Przedszkole Publiczne Nr2 ” Akademia Krasnoludków” jest nieczynne. W okresie od 27.12.2021 do 31.12.2021 będzie funkcjonować jedna grupa mieszana ( 18-20 dzieci). Decyzję podjęto zgodnie z deklaracją rodziców o frekwencji dzieci w tym okresie.

19.11.2021 Przedszkolaki w ” Akademii Krasnoludków” świętują Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF. Rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka – 20 listopada. Proszę o ubranie dziecka, przynajmniej w jedną część garderoby w kolorze niebieskim. Mile widziany cały ubiór.

INFORMACJA

17.11.2021 o godz.11:30 w przedszkolu będzie próbna ewakuacja z budynku (dzieci i pracowników), w obecności JSP. Utrwalenie zasad ewakuacji.

Uwaga Rodzice. Dzieci z grupy ” Ważniaki ” do 19.11.2021 przebywają na kwarantannie. Od 15.11.2021 dla tych dzieci będzie prowadzone kształcenie zdalne. Pani Gabrysia będzie z Państwem w kontakcie telefonicznym lub e mailowym.

Pozostałe grupy bez zmian. Edukacja odbywa się w przedszkolu.

Informacja z 11.11.2021 W związku z zachorowaniem nauczycielki na COVID- 19 Przedszkole Publiczne nr2 ” Akademia Krasnoludków” w Jaworze dnia 12.11.2021 jest nieczynne. Będzie przeprowadzona dezynfekcja pomieszczeń. O dalszych decyzjach w porozumieniu SANEPIDEM poinformuję 12.11.2021. Dyrektor przedszkola.

Informacja

W przedszkolu 6.10.2021 o godz. 10:00 odbędą się ” Imieniny Akademii Krasnoludków” Ze względów sanitarnych uroczystość odbędzie się bez obecności rodziców. Informacje z przebiegu uroczystości będą opublikowane na stronie w aktualnościach. Szczegółowe informacje przekażą nauczycielki poszczególnych grup.

Informacja

W dalszym ciągu od 1 września 2021 obowiązuje w przedszkolu przestrzeganie reżimu sanitarnego, w celu zapobiegania rozszerzania się pandemii COVID -19. Należy zachować dystans 1,5-2 m między osobami. Rodzice nie wchodzą do przedszkola. Dzieci odbierane są od rodziców przy wejściu głównym do przedszkola. W razie konieczności wejścia rodzica do przedszkola, należy założyć maseczkę i zdezynfekować ręce – pojemnik do dezynfekcji umieszczony jest w przedsionku wejścia. W ogrodzie przedszkolnym, po odebraniu dziecka z przedszkola, jest zakaz gromadzenia się rodziców z dziećmi.

POTWIERDZENIE INFORMACJI

Zebranie z rodzicami z poszczególnych oddziałów- odbędzie się 26.08.2021 godz. 16:00 w salach poszczególnych grup. Zebranie dotyczy organizacji roku szkolnego 2021/2022.

W dalszym ciągu obowiązuje nas reżim sanitarny związany z COVID-19.

Zapraszamy tylko jednego rodzica dziecka.

Do budynku może wejść tylko osoba w maseczce, przy wejściu proszę pamiętać o dezynfekcji rąk.

” Milusie” – dzieci 3 letnie – sala nr4, naucz. Marzanna B, Ewa M, dni adaptacyjne 30,31.08.2021 godz.10-12 – dotyczy tylko dzieci 3 letnich( rok urodzenia 2018)

” Mądrusie” – dzieci 4 letnie – sala nr3 naucz. Anna K, Karolina R,

„Pracusie” – dzieci 5 letnie- sala nr8, naucz. Barbara L, Karolina R.

” Ważniaki” – dzieci 6 letnie – sala nr 9, naucz. Wanda P, Gabriela Ś.

” Zuchy”- dzieci 5-6 letnie – sala nr10, naucz. Izabela Z, Agnieszka G.

INFORMACJA

24.08.2021 odbędzie się posiedzenie rady pedagogicznej i ostateczne podjęcie uchwały w sprawie organizacji zebrania z rodzicami – rok szkolny 2021/2022 ( prawdopodobny termin 26.08.2021 godz.16:00) oraz dni adaptacyjne, dla dzieci przyjętych do grupy 3 latków- ( 30.08 i 31.8.2021r). Terminy zostaną potwierdzone po posiedzeniu rady pedagogicznej.

UWAGA

Przedszkole Publiczne nr2 ” Akademia Krasnoludków” w Jaworze, dnia 04.06.21 jest nieczynne .

Informacja

W czasie wakacji ( lipiec- sierpień ) przedszkole będzie czynne. Proszę rodziców o zgłoszenie dziecka w którym miesiącu dziecko będzie uczęszczało do przedszkola. Planowane są 3 oddziały mieszane, ze względów organizacyjnych pracy przedszkola ( możliwość wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracowników przedszkola). Zostanie od 21.05.2021 udostępniona lista zapisu przy wejściu do przedszkola. Proszę się wpisywać. Liczę na zrozumienie sytuacji.

UWAGA

Dnia 7.04.2021 w przedszkolu będzie wywieszona lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA

W związku z obowiązującymi obostrzeniami związanymi z COVID-19 od 29.03.2021 do 09.04.2021 Przedszkole Publiczne nr2 ” Akademia Krasnoludków” jest nieczynne. Rodziców pracujących w służbach medycznych, mundurowych i porządkowych proszę o kontakt telefoniczny lub e-mail. Tel. 76 870 28 47, 695 252 295 , e-mail przedszkole@krasnoludek.net.pl . Na wniosek w/w rodziców, przedszkole może być czynne tylko dla tych dzieci. Rozporządzenie MEN z dnia 26 marca 2021 Poz.2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19

24.03.2021 proszę sprawdzić czy dziecko zostało zakwalifikowane na rok szkolny 2021/2022 do Przedszkola Publicznego nr2″ Akademia Krasnoludków” w Jaworze. Jeżeli tak , to proszę wypełnić druk poświadczenia woli , podpisać i dostarczyć do przedszkola.

W przedszkolu na drzwiach będzie wywieszona lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych i zakwalifikowanych do innej placówki.

Rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021/2021 rozpocznie się 02.03.2021- 12.03.2021r w formie elektronicznej.

Adres dla kandydatów jawor.przedszkola.vnabor.pl

Zarejestrowany wniosek należy wydrukować i przekazać do przedszkola pierwszej preferencji.

Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola, w terminie 22.02.2021 – 26.02.2021r składają w przedszkolu deklarację o kontynuacji edukacji przedszkolnej w roku 2021/2022

Zarządzenie Nr 538.2021
Burmistrza Miasta Jawor
z dnia 26 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)
§1
Określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Jawor, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jawor, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jawora.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Z up. BURMISTRZA
Ewelina Szynkler
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 538.2021 Burmistrza Miasta Jawora
z dnia 26 stycznia 2021 r.
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli
i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Jawor.

Od dnia-Do dnia
Harmonogram czynności
29.01.2021 r. Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
22.02.2021 r.-26.02.2021 r. Składanie w przedszkolu deklaracji
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2021/2022.
REKRUTACJA – terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
02.03.2021 r.-12.03.2021 r. Składanie w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.
15.03.2021 r.-19.03.2021 r. Prace Komisji Rekrutacyjnej.
24.03.2021 r. Opublikowanie w przedszkolach/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.
25.03.2021 r.- 31.03.2021 r Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
07.04.2021 r. Opublikowanie w przedszkolach/szkole podstawowej list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

REKRUTACJA nabór uzupełniający (na wolne miejsca)
14.05.2021 r.14.06.2021 r. Składanie w przedszkolu wniosków
o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
15.06.2021 r.21.06.2021 r. Prace Komisji Rekrutacyjnej.
23.06.2021 r. Opublikowanie w przedszkolach/oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.
24.06.2021 r.30.06.2021 r. Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej przez rodzica lub opiekuna prawnego.
01.07.2021 r. Opublikowanie w przedszkolach/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Z up. BURMISTRZA
Ewelina Szynkler ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dyrektor PP-2 informuje, że od 1 stycznia 2021 nastąpiła zmiana konta bankowego

Za przedszkole wpłacać będziemy na konta:

za wyżywienie 41 8647 0007 0018 3921 2000 0004

za świadczenia rzeczowe 25 8647 0007 0018 3921 2000 0001

Dyrektor PP-2″ Akademii Krasnoludków” w Jaworze informuje że od dnia 23.12.2020- do 31.12.2020 grupy dziecięce będą łączone z powodu małej ilości dzieci uczęszczających do przedszkola, (zgodnie z deklaracją rodziców).Zaplanowane są dwie grupy: 5-6 latki naucz. Pani Ewa i Pani Agnieszka oraz 3 latki i rodzeństwa z starszych grup – naucz. Pani Ania, pracują także pracownicy administracji i 2 pomocniczych. 24.12.2020 jest zadeklarowanych 9 dzieci, będzie jedna grupa. Pozostali pracownicy przebywają na urlopach bądź na L-4.

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr2 ” Akademia Krasnoludków” w Jaworze, informuje rodziców, dzieci uczęszczających do grupy ” Mądrusie”, że od dnia 14.12.2020 do 24.12.2020 oddział „Mądrusie” – 4 latki jest nieczynny, ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną – zachorowania pracowników. Decyzja została podjęta po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego( HDM-IM-032-25/20)

Od dnia 09.12.2020 przyprowadzając dziecko do przedszkola , proszę chipem otworzyć drzwi i wprowadzić dziecko do przedsionka( wiatrołapu) . Dzieci wprowadzamy pojedynczo , zachowując reżim sanitarny . Pracownice odbiorą dziecko , drzwi wejściowe powinny być zamknięte.

Rodzice dzieci, którzy nie posiadają chipu, można zakupić- koszt 8 zł. Szczególnie to dotyczy Rodziców dzieci, którzy rozpoczęli edukację w tym roku szkolnym.

07.12.2020r w Przedszkolu Publicznym nr 2 ” Akademia Krasnoludków” w Jaworze, u jednej z pracownic gr I ” Milusie” stwierdzono koronawirusa – test pozytywny. Pracownica przebywa na zwolnieniu lekarskim od 4 grudnia. Proszę o obserwowanie dzieci, w razie oznak choroby proszę nie przyprowadzać dzieci do przedszkola. Pozdrawiam Krystyna Korybska

List DKO do Dyrektorów i Nauczycieli z 2.11.2020 r.

04.11.2020r. Informacja

Zwracam się z prośbą do rodziców, o obserwowanie dzieci, jeżeli pojawi się nawet zwykły katar , proszę dzieci nie przyprowadzać do przedszkola. W przedszkolu chorują pracownicy i  w tej chwili 1 osoba ma wynik pozytywny COVID-19,  obecnie chorują dodatkowo 4 pracownice ,  nie ma  wyników testu, może to być tylko przeziębienie. Są też zgłoszenia kwarantanny rodzin, dzieci z tych rodzin na okres kwarantanny, nie uczęszczają  do przedszkola. Dbajmy o swoje zdrowie, tylko razem możemy skutecznie zapobiegać. Pozdrawiam. Krystyna Korybska – dyrektorPP-2

Informacja. Dnia 30 października 2020 r przedszkolaki wezmą  z szatni ( do prania, dezynfekcji) osobiste  worki i kapcie. Szatnia zostanie poddana ozonowaniu. W poniedziałek bez zmian ( jeżeli nie zapadną inne decyzje).

19.10.2020r do Przedszkola Publicznego nr 2 ” Akademia Krasnoludków” w Jaworze,  w uzgodnieniu dyrektora z rodzicami, dzieci z grupy ” Mądrusie” nie przyjdą do przedszkola. Sala ta zostanie poddana dezynfekcji. Przedszkole jest czynne.

Od soboty( 10 października 2020) w całej Polsce obowiązek zakrywania ust i nosa  w przestrzeni publicznej . W związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19. na terenie naszego kraju proszę o przestrzeganie reżimu sanitarnego. Przy wejściu na teren przedszkola proszę o zakładanie maseczek. Dziękuję i pozdrawiam Krystyna Korybska- dyrektor przedszkola.

ROZPOCZYNAMY NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021

1 września 2020r rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021. Przedszkole jest czynne od 6:30-16:30. Zgodnie z ustaleniami i oświadczeniami rodziców dzieci będą przyjmowane do poszczególnych oddziałów o podanej godzinie. W dalszym ciągu obowiązują procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID- 19. Proszę o przestrzeganie reżimu sanitarnego. Szczegółowe zasady zostały omówione na zebraniach z rodzicami 24.08.2020r. Poniżej aktualne Oświadczenie na rok szkolny 2020/2021

DYREKTOR PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2

”AKADEMIA KRASNOLUDKÓW” W JAWORZE
Oświadczam/y , ( imię i nazwisko rodziców)………………………………………………… ( imię i nazwisko dziecka)……………………..

Godziny pobytu mojego dziecka w przedszkolu od……..do……… od dnia…………………….

Oświadczam/y, że w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej.
W przypadku zaistnienia w.w sytuacji, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o fakcie dyrektora przedszkola.
Jednocześnie wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała  mojego dziecka ( imię i nazwisko dziecka) ……………………………………
każdego dnia przy przyjęciu do przedszkola oraz w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych w trakcie pobytu dziecka pod opieką przedszkola.
Ścieżka szybkiej komunikacji z rodzicami
Matka …………………………………………………………..
( numer telefonu) *
Ojciec ……………………………………………………………
( numer telefonu) *
Jesteśmy świadomi, że przebywanie na jednej powierzchni łącznie wielu osób w jednym czasie i miejscu, istnieje ryzyko bezobjawowej transmisji wirusa między dziećmi , a także bezobjawowe przechodzenie choroby COVID-19 przez dzieci i przedszkole mimo zachowania reżimu sanitarnego może stać się ogniskiem zakażeń. Jestem/śmy świadoma/mi i ponosimy pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję, oddając dziecko do przedszkola. Oświadczam/my,że zapoznaliśmy się z zasadami pracy przedszkola PP-2 w czasie pandemii COVID-19 Dane przedłożone w niniejszym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………………..
( data i podpis rodziców)

* Należy podać numer telefonu, który będzie zawsze aktywny i dostępny w kontakcie przedszkola z rodzicem do szybkiego reagowania w sytuacji zaistnienia objawów chorobowych u dziecka.
Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności .

INFORMACJA DLA RODZICÓW

W dalszym ciągu obowiązuje reżim sanitarny . Wytyczne GIS – aktualizacja druga po niżej. Dzieci na okres wakacji ( lipiec, sierpień 2020), w dalszym ciągu będą przyjmowane do przedszkola tylko te , których rodzice nie mogą zapewnić opieki dziecku i nie mogą pogodzić pracy zawodowej z opieką. Oświadczenie rodziców i procedury w czasie pandemii COVID -19 obowiązują . Do 15.06.2020r. zbieramy informacje od rodziców, o potrzebie umieszczenia dziecka w przedszkolu.

Proszę zapoznać się z procedurami obowiązującymi w przedszkolu w czasie pandemii COVID-19   

25.05.2020r  Przedszkole Publiczne nr2 ” Akademia Krasnoludków” w Jaworze będzie czynne dla tych dzieci, których rodzice złożyli oświadczenie  do 21.05.2020. Na podstawie oświadczeń rodziców utworzono 2 grupy. I grupa dzieci -3-4 letnie – oddział czynny 7-16:00, nauczycielki ” Pani Gabriela Ś , zmiana tygodniowa Pani Karolina R. Wejście dzieci z tarasu od strony ogrodu. Pani Asia dokona pomiaru temperatury ciała , tylko dzieci bez objawów choroby będą przyjmowane do przedszkola.  Grupa II dzieci  5-6 letnie – oddział czynny 6:30 -16:30  Nauczycielki : Pani Ewa M. zm. tygodniowa Pani Ania K.  Wejście  główne, dzwonić nie wchodzić. Pani zmierzy temperaturę i podejmie decyzję. Dzieci przydzielone do danych grup pozostają w nich do końca roku szkolnego 2019/2020. Wytyczne GIS obowiązują i procedury wewnętrzne obowiązują.  Od 1 września zostanie organizacja zmieniona w zależności od sytuacji COVID-19. Proszę wszystkich o przestrzeganie reżimu sanitarnego.

Jeżeli przedszkole będzie już czynne i nie zmienią się wytyczne GIS , to takie procedury będą obowiązywały. Proszę się zapoznać.

Wytyczne GIS żłobki przedszkola – Pierwsza aktualizacja

zasady pracy w czasie pandemii COVID-19

Oświadczenie rodzica COVID-19

procedura_bezpieczeństwa_na_czas_pandemii

procedura_komunikowania_na_drodze_nauczyciel_a_dyrektor_nauczyciel_a_rodzic_na_czas_pandemii

procedura_przyprowadzania_i_odbierania_dziecka_w_przedszkolu_na_czas_pandemii

procedura_wydawania_posiłków

Nowe Rozporządzenie MEN informuje że rodzice mogą nie skorzystać z przedszkola do dnia 7 czerwca 2020, w dalszym ciągu będzie można skorzystać z zasiłku opiekuńczego.

Nowelizacja_rozporzadzenia_MEN_30b

04.06.2020 nowelizacja wytycznych GIS

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS 04.06.2020 żłobki przedszkola – Druga ak…

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS 2.07.2020 R. żłobki prezdszkola – III ak…

INFORMACJA

NABÓR DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 ODBYWA SIĘ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.

Proszę się zarejestrować i wypełnić formularze. Do przedszkola pierwszej preferencji dostarczyć wydruki z czytelnym podpisem.

jawor.przedszkola.vnabor.pl

TERMIN REKRUTACJI

02.03.2020 – 13.03.2020

Przedszkole Publiczne nr 2 na rok szkolny może przyjąć tylko dzieci do oddziału 3-4 latków ( 18)

OGŁOSZENIE 

17.06.2019 o godz.15:30,sala nr4 odbędzie się zebranie rodziców dzieci, którzy będą  uczęszczać do przedszkola od 1 września 2019. W porządku; informacja dyrektora, spotkanie z nauczycielkami poszczególnych oddziałów. Zapraszamy.

INFORMATOR DLA RODZICÓW

SZANOWNI RODZICE

Od 25 marca 2019 r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych

i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 na terenie miasta Jawora na rok szkolny 2019/2020, adres strony internetowej http://www.nabor.pcss.pl/jawor/

Nabór elektroniczny do przedszkoli publicznych w Jaworze na rok szkolny 2019/2020

Punkty naboru do miejskich przedszkoli, w których dzieci objęte będą wychowaniem przedszkolnym w gminie Jawor:

Lp.

Nazwa

Adres

1. Przedszkole Publiczne nr 2 Akademia

Krasnoludków

ul. Józefa Piłsudskiego 14,

59-400 Jawor

2. Przedszkole Publiczne nr 4 ul. Fryderyka Chopina 10,

59-400 Jawor

3. Oddział Zamiejscowy Przedszkola Publicznego

nr 4

ul. Romana Dmowskiego 5,

59-400 Jawor

4. Przedszkole Publiczne nr 8 im. Kubusia

Puchatka

ul. Stanisława Moniuszki 8,

59-400 Jawor

5. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej

nr 4

ul. Starojaworska 82, 59-400

Jawor

1. WAŻNE DATY W PROCESIE REKRUTACYJNYM

25 marca – 8 kwietnia 2019 r. – przyjmowanie wypełnionych i podpisanych wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/2020, wraz z wymaganymi dokumentami od rodziców/prawnych opiekunów zamieszkałych na terenie miasta Jawora,

9 kwietnia 2019 r. – powołana przez dyrektora przedszkola Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

15 kwietnia 2019 r. – wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w przedszkolach, rusza procedura odwoławcza,

od 16 kwietnia do 19 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00 – przyjmowanie pisemnych potwierdzeń woli przyjęcia dziecka do przedszkola od rodziców,

26 kwietnia 2019 r. – publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc w przedszkolu, uaktywnienie strony z wynikami rekrutacji. Rodzice za

pomocą indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w przedszkolu sprawdzają wyniki rekrutacji.

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

29 kwietnia – 7 maja 2019 r. – złożenie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, wraz z wymaganymi dokumentami od rodziców/prawnych opiekunów zamieszkałych na terenie miasta Jawora.

9 maja 2019 r. – powołana przez dyrektora przedszkola Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 10 maja 2019 – wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w przedszkolach.

od 10 maja do 13 maja 2019 r. do godz. 15:00 – przyjmowanie pisemnych potwierdzeń woli przyjęcia dziecka do przedszkola od rodziców,

14 maja 2019 r. – publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym, uaktywnienie strony z wynikami rekrutacji.

Rodzice za pomocą indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w przedszkolu

sprawdzają wyniki rekrutacji.

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu

w siedzibie placówki.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA?

 1. W procesie rekrutacyjnym uczestniczą dzieci zamieszkałe na terenie miasta Jawora, które w roku szkolnym 2018/2019 nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub chcą zmienić przedszkole.

 1. Kandydaci zamieszkali poza terenem miasta Jawora mogą być przyjęci do publicznego przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, jeżeli Miasto nadal dysponuje wolnymi miejscami w danym przedszkolu.

DZIECI 3 – 5 letnie (rok urodzenia 2016 – 2014)

Od 1 września 2017 roku dzieci w wieku 3 – 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym.

DZIECI 6 – LETNIE (rok urodzenia 2013)

W roku szkolnym 2019/2020 obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego objęte będą wszystkie dzieci urodzone w 2013 r. Obowiązek ten rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. tj. początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Zgodnie z powyższym, dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu.

Dzieci w wieku 6 lat zamieszkałe na terenie miasta Jawora będą miały zapewnione miejsca w przedszkolach lub oddziale przedszkolnym przy szkole publicznej .

W procesie rekrutacji możecie Państwo wybrać z listy trzy preferowane placówki.

Na pierwszym miejscu proszę wpisać tę placówkę, na której najbardziej Państwu zależy.

1. KRYTERIA REKRUTACJI

USTAWOWE KRYTERIA REKRUTACJI

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Jawora.

W przypadku większej liczby kandydatów (zamieszkałych na terenie miasta Jawora) niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

 1. wielodzietność rodziny kandydata*,

 2. niepełnosprawność kandydata,

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**,

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 10 punktów.

Zgodnie z art. 4 pkt 42 i 43 ustawy – Prawo oświatowe:

*wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

**samotne wychowywanie dziecka – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

POTWIERDZANIE KRYTERIÓW USTAWOWYCH

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, odpowiednio:

  1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

  2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.),

  3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

  4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

KRYTERIA 3) i 4) POTWIERDZA SIĘ ZA POMOCĄ DOKUMENTÓW

SKŁADANYCH W POSTACI (do wyboru):

   1. oryginału,

   2. notarialnie poświadczonej kopii,

   3. odpisu urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 kpa,

   4. odpisu lub wyciągu z dokumentu,

   5. kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez prawnego opiekuna kandydata.

DODATKOWE KRYTERIA REKRUTACJI:

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria dodatkowe określone w Uchwale Nr XXXVIII/233/2017 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów i przyznanych im punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jawor.

Nr

Kryterium

Ilość

punktów

Dokumenty potwierdzające

spełnienie kryterium

1

Rodzice (opiekunowie prawni dziecka lub osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem) obydwoje

pracują lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą albo pobierają naukę w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko.

10

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych dziecka lub osób sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem)

o zatrudnieniu, prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym (załącznik do uchwały Nr XXXVIII/233/2017)

2 Matka (opiekun prawny dziecka lub

osoba sprawująca pieczę zastępczą

5

nad dzieckiem) pracuje lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą albo pobiera naukę w

trybie dziennym.

3 Ojciec (opiekun prawny dziecka lub osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem) pracuje lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą albo pobiera naukę w

trybie dziennym.

5

4 Rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego samego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego

w szkole podstawowej (nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy edukację w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w roku szkolnym, w

którym odbywa się nabór).

5

Pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.

Wszystkie oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych informacji.

Złożone oświadczenia muszą być opatrzone klauzulą o następującej treści:

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

WERYFIKACJA OŚWIADCZEŃ:

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 1. żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,

 2. może zwrócić się do Burmistrza Miasta o potwierdzenie tych okoliczności,

 3. w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Burmistrz Miasta korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych

o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje,

 1. oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

WAŻNE:

 1. przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń,

 2. proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać wszystkie wybrane przez siebie placówki,

 3. we wniosku nie wpisuje się przedszkoli, które nie są objęte elektronicznym systemem rekrutacji (np. przedszkola niepubliczne),

 4. wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w formie papierowej i podpisany składa się WYŁĄCZNIE w przedszkolu pierwszego wyboru. Dane wprowadzone do systemu przez przedszkole pierwszego wyboru, przekazywane są w formie elektronicznej do pozostałych dwóch placówek wskazanych we wniosku. Każdy z kandydatów może zostać przydzielony tylko do jednej placówki,

 5. w przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, kandydat otrzyma 0 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym w wybranym przedszkolu.

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO:

 1. proszę otworzyć stronę http://www.nabor.pcss.pl/jawor/

 2. stworzyć listę preferencji placówek,

 3. wypełnić pozostałe pola formularza,

 4. proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ustawowych i dodatkowych,

 5. proszę zanieść formularz wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru,

 6. po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic otrzyma numer PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu.

Wniosek do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 zawiera następujące dane:

 • imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

 • imiona i nazwiska rodziców dziecka,

 • adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka,

 • adres poczty elektronicznej i numery telefonu rodziców dziecka,

 • wskazanie kolejności wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

WAŻNE:

Administratorem danych osobowych na czas trwania rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe.

INFORMACJA

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się  elektronicznie  25  marca 2019r. Szczegółowe informacje przekażę w późniejszym terminie. Pozdrawiam Krystyna Korybska – dyrektor przedszkola.

Informacja

Spotkanie adaptacyjne dla dzieci 3 letnich, rozpoczynających edukację w przedszkolu od 03.09.2018 odbędzie się 29.08.-30.08.2018 w sali nr4  o godz.10:00. Zapraszamy.

INFORMACJA

Dnia 14.06.2018 o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci przyjętych do przedszkola i (uczęszczających)  rok szkolny 2018/2019r

Porządek spotkania:

 1.  Informacje organizacyjne – spotkanie ogólne z dyrektorem  sala nr 3
 2.  Spotkanie z nauczycielami grup.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY  2017/2018

Zebranie z rodzicami  odbędzie się w przedszkolu 20.06.2017r o godz.16:00.

W porządku zebrania:

Spotkanie z dyrektorem i nauczycielkami poszczególnych oddziałów.

Zostanie przedstawiona organizacja pracy przedszkola  w nowym roku szkolnym

Serdecznie zapraszamy. Z poważaniem dyrektor przedszkola Krystyna Korybska.

Informacja

Nie będzie rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2016/2017 z powodu braku miejsc.

Obecnie

Mamy 4 oddziały dla dzieci z 9 godzinnym pobytem w przedszkolu

– oddział 3 latków –   „Milusie”

– oddział 4 latków –    Mądrusie

– oddział 5 latków-   Pracusie

–  oddział    6 latków- ” Ważniaki”

Przedszkole jest czynne od godz. 6:30 – 16:00

Ponadto czynne są dwa oddziały 5 godzinne

oddział  dzieci 5- 6 letnich  ” Zuchy” czynny od 7:00-12:00  , zajęcia z religii w poniedziałek i wtorek 12:00-12:30

oddział dzieci 5-6 letnich ” Sprytki” czynny od 12:00 -17:00, w poniedziałek i wtorek od 12:30:00 do 18:00, zajęcia z religii w poniedziałek i piątek od 12:30 – 13:00

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana od 7:00-12:00

Realizacja podstawy programowej 5 godz. 7:00- 12:00 jest bezpłatna

Rodzice  są zobowiązani do zapłaty 1 zł za  każdą rozpoczynającą się godzinę ponad podstawę programową

Dzienna stawka żywieniowa – 5 zł.

I śniadanie – 1,40

II śniadanie 1,40

obiad – 2,20

Dzieci mają zapewnione 3 posiłki dziennie

I śniadanie godz. 8:30

II śniadanie godz.11:00

obiad godz.14:00

I śniadanie – 8:30
II śniadanie – 11:00
Obiad – 14:00

 

Raz w miesiącu dzieci z naszego przedszkola uczestniczą w cyklicznych spotkaniach z muzyką w Miejskim Teatrze. Poznają różne instrumenty klasyczne i ludowe. Mają również możliwość zapoznania się z różnymi kulturami, z różnych regionów. Jest to wspaniała okazja nie tylko do przyswajania wiedzy na temat kultury, ale obejrzenie jej od strony praktycznej. Wyjścia tego typu uczą dzieci również kulturalnego zachowania się w miejscu publicznym. Takie wyjścia mogą przyczynić się do pogłębienia zainteresowań dzieci, które w przyszłości zaowocują miłością do sztuki i kultury.

W przedszkolu „Akademia Krasnoludków” odbywają się zajęcia gimnastyczno- korekcyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym. Prowadzone są w celu wyrobienia nawyku prawidłowej postawy, prostego siedzenia, prawidłowego stawiania stóp podczas chodzenia. Okres przedszkolny jest czasem, w którym następuje intensywny rozwój mięśni, kości, kształtuje się prawidłowo sylwetka, a wszystkie zaniedbania i złe nawyki mogą prowadzić do trwałych i głębokich wad i nieprawidłowości. Dlatego też, zgodnie z zasadą „lepiej zapobiegać niż leczyć” przedszkole oferuje dwa razy w tygodniu zajęcia gimnastyki korekcyjnej po 60minut . Zajęcia prowadzi Pani Ewa Mackiewicz.

Korekcja wad postawy jest procesem długotrwałym, dlatego bardzo ważne jest, to, by zacząć jak najwcześniej. Celem zajęć prowadzonych w przedszkolu jest zarówno korygowanie wad już istniejących, jak również zapobieganie powstawaniu nowych. Dzieci na ćwiczenia są kwalifikowane na podstawie zaświadczeń od lekarza przyniesionych przez rodziców, jak i na podstawie przeprowadzonego badania stóp (odbitki).

Prowadzone są również zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy – 3 godzin tygodniowo

 Zajęcia obowiązkowe dla dzieci 5-6 letnich  -język angielski prowadzony przez Panią Annę Kamińską

Rok szkolny 2014/2015
Funkcjonuje 6 oddziałów.

Program Dydaktyczno-Wychowawczy na rok szkolny 2014/2015

Drodzy Rodzice!
Nasze dzieci najszybciej uczą się tego, czego doświadczają zarówno w domu, jak i w przedszkolu:
* akceptowane – uczą się szacunku,
* traktowane uczciwie – uczą się postępować godnie i sprawiedliwie,
* żyjące w poczuciu bezpieczeństwa -uczą się ufności,
* motywowane i dowartościowywane – uczą się dążyć do celu,
* otoczone aprobatą oraz darzone uznaniem – uczą się wierzyć w siebie i swoje możliwości,
* kochane – uczą się kochać.

POCZUCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dzieci, które nauczyły się odpowiedzialności, lepiej radzą sobie w przedszkolu. Mają lepszy kontakt z rówieśnikami i podejmują mądrzejsze decyzje.
Jak nauczyć dziecko odpowiedzialności?
*Daj mu przykład.Nie możesz wymagać od dziecka , żeby nie robiło czegoś, co sama robisz.
*Pokaż dziecku , jak jego zachowania są odbierane przez innych.
*Używaj dyscypliny, żeby uczyć nie karać.Zawsze mów dziecku , co powinno zrobić na przyszłość w danej sytuacji.
*Bądź konsekwentna. Ustal jasno zasady postępowania, upewnij się, że dziecko je rozumie.Następnie powiedz, jakie będą konsekwencje łamania tych zasad i sama stanowczo przestrzegaj reguł
* Przypominaj dziecku zajścia z przeszłości,np: „Pamiętasz co się stało, gdy Janek cię popchnął”
*Nie bądź nadopiekuńcza.Niech dziecko nauczy się samo dbać o siebie i o ile to możliwe, ponosić konsekwencje swoich złych decyzji.Później porozmawiajcie.Wytłumacz mu, jak mogło uniknąć przykrości.

Nie można nie doceniać wychowania przedszkolnego w edukacji najmłodszego pokolenia, gdyż to wiek przedszkolny rzutuje na rozwój i przyszłe losy człowieka. Przedszkole spełnia ważną rolę w pierwszej edukacji małego dziecka- rozbudza pierwsze zainteresowania muzyką , sztuką, literaturą, teatrem itp. Daje równą szansę wszystkim dzieciom na rozwinięcie indywidualnych cech charakteru, poznania zasad i norm obyczajowych. Przedszkole jest najlepszym sojusznikiem rodziny, w którym dziecko może się rozwijać prawidłowo. Jesteśmy świadomi, iż rodzina może dla dziecka wiele uczynić, a przedszkole bez rodziny może niewiele. Dlatego dla efektów wychowawczych tak ważna jest współpraca przedszkola z rodzicami dzieci.

 

Chcielibyśmy, aby nasze dzieci były odpowiednio przygotowane do zdobywania wiedzy,do życia w szkole.Staramy się,aby wstępowały do szkoły z wiarą we własne możliwości, z pozytywną motywacją, która ułatwi im zarówno zobywanie wiedzy, jak i nawiązywanie kontaktów społecznych.
Rodziców powinno zaniepokoić, gdy dziecko:
* ma trudności z odróżnianiem prawej i lewej strony ciała,
* z trudem zapamiętuje nawet krótkie wierszyki, piosenki, rymowanki,
* przekręca słowa,
* nie umie wskazać różnic w dwu pozornie identycznych obrazkach,
* nie jest samodzielne w czynnościach samoobsługowych,
* przechodząc przez ławeczkę, traci równowagę,
* pisze zwierciadlanie litery i cyfry,
* myli litery podobne,
* rozpoczyna pisanie od strony prawej itp.

Przedszkole jako instytucja wspierająca rozwój dziecka, dba o wyzwolenie potencjalnych możliwości i zainteresowań oraz zaspokojenie potrzeb dzieci.
Aby prawidłowo stymulować rozwój dziecka, jego zainteresowania, oczekiwania i dążenia,należy stosować odpowiednie oddziaływania wychowawczo – dydaktyczne.
Nauczyciele ciągle się doskonalą zawodowo, poznają różne metody inowacyjne pracy z dzieckiem.
Jedną z nich jest Kinezjologia Edukacyjna, zwana także Gimnastyką Mózgu, jest metodą inowacyjną, wspomagającą naturalny rozwój psychofizyczny dziecka. Jej twórcą jest dr Paul Dennison, który wykorzystał ruch jako podstawę do uczenia się i funkcjonowania na optymalnym poziomie. Twierdził, że każdy człowiek ma nieograniczone możliwości, ciało i mózg stanowią integralną całość, a ruch jest naturalną potrzebą każdego człowieka oraz warunkiem sprawności fizycznej.
Kinezjologia Edukacyjna jest metodą prostą i bardzo skuteczną, może być stosowana w połączeniu z innymi metodami i formami pracy.
Gimnastyka Mózgu polega na wykonywaniu ćwiczeń, które uaktywniają i integrują pracę poszczególnych ośrodków mózgu , uwalniając potencjał przywracają harmonię działania i usprawniają procesy funkcjonowania.
Cwiczenia rozwijają pewność siebie, ułatwiają wyrażanie potrzeb, otwierają na zmiany, przyspieszają i uskuteczniają naukę, twórczą aktywność, rozładowują napięcia emocjonalne, usprawniają oddychanie,komunikację,zwiększają umiejętności manualne. Dzieci wykonują je z łatwością, odczuwając zadowolenie z wysiłku fizycznego.

Przykłady ćwiczeń:

Ćwiczenia na przekraczanie linni środka
Ruchy naprzemienne- w pozycji stojącej dziecko dotyka prawą ręką uniesionego lewego kolana, lewą ręką prawego kolana. Naprzemienne dotyka: prawą ręką lewego ucha, lewą ręką prawego ucha. Krzyżuje naprzemienne wyprostowane ramiona przed klatką piersiową.
Ćwiczenia te poprawiają koordynację wzrokowo – ruchową, aktywizują jednocześnie lewą i prawą półkulę mózgową.

Ćwiczenia wydłużające(rozciągające)
Aktywna ręka – wyprostowaną rękę dziecko unosi do góry, drugą ręką zza głowy chwyta wyciągniętą rękę(poniżej łokcia) i naciska ją w czterech kierunkach przy wydechu. Ręka naciskana stawia opór.Cwiczenie rozwija ekspresję słowną, aktywność twórczą, usprawnia małą i dużą motorykę.

Ćwiczenia energetyzujące
Picie wody- ważnym elementem ćwiczeń jest picie wody, która pobudza energię, wspomaga oddychanie, koncentrację, przyspiesza przyswojenie informacji.Dzieci czują się pewniej, lepiej funkcjonują.
Kapturek myśliciela- dużymi palcami i kciukiem dziecko masuje małzowinę uszną( odciągając do tyłu i ściskając)Masaż zaczynamy od góry i przesuwamy się w dół płatka ucha.
Ćwiczenie poprawia pamięć, słuchanie ze zrozumieniem, myślenie.
Pozycje pogłębiające

Pozycja Dennisona- dziecko siedzi na krzesełku, nogi wyciągnięte , skrzyżowane w kostkach, ręce splecione, oczy zamknięte, język na podniebieniu, spokojny oddech.
Ćwiczenie wpływa na poprawę koncentracji, stabilności emocjonalnej, wzmacnia poczucie własnej wartości.

Na temat tej metody i ćwiczeń możecie się Państwo więcej dowiedzieć u naszej nauczycielki Pani Ewy Mackiewicz.

Skip to content