Akademia Krasnoludków
Przedszkole Publiczne Nr 2 w Jaworze

Dla Rodziców

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć,
nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć,
co robić, jak postępować, współżyć z innymi,
patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać                                                                                                           
sobie lepszy świat”

Robert Fulghum

INFORMACJA

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się  elektronicznie po 25  marca 2019r. Szczegółowe informacje przekażę w późniejszym terminie. Pozdrawiam Krystyna Korybska – dyrektor przedszkola.

 

Informacja

Spotkanie adaptacyjne dla dzieci 3 letnich, rozpoczynających edukację w przedszkolu od 03.09.2018 odbędzie się 29.08.-30.08.2018 w sali nr4  o godz.10:00. Zapraszamy.

INFORMACJA

Dnia 14.06.2018 o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci przyjętych do przedszkola i (uczęszczających)  rok szkolny 2018/2019r

Porządek spotkania:

  1.  Informacje organizacyjne – spotkanie ogólne z dyrektorem  sala nr 3
  2.  Spotkanie z nauczycielami grup.

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY  2017/2018

 

Zebranie z rodzicami  odbędzie się w przedszkolu 20.06.2017r o godz.16:00.

W porządku zebrania:

Spotkanie z dyrektorem i nauczycielkami poszczególnych oddziałów.

Zostanie przedstawiona organizacja pracy przedszkola  w nowym roku szkolnym

Serdecznie zapraszamy. Z poważaniem dyrektor przedszkola Krystyna Korybska.

 

 

 

 

Informacja

Nie będzie rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2016/2017 z powodu braku miejsc.

 

Obecnie

Mamy 4 oddziały dla dzieci z 9 godzinnym pobytem w przedszkolu

– oddział 3 latków –   „Milusie”

– oddział 4 latków –    Mądrusie

– oddział 5 latków-   Pracusie

–  oddział    6 latków- ” Ważniaki”

Przedszkole jest czynne od godz. 6:30 – 16:00

Ponadto czynne są dwa oddziały 5 godzinne

oddział  dzieci 5- 6 letnich  ” Zuchy” czynny od 7:00-12:00  , zajęcia z religii w poniedziałek i wtorek 12:00-12:30

oddział dzieci 5-6 letnich ” Sprytki” czynny od 12:00 -17:00, w poniedziałek i wtorek od 12:30:00 do 18:00, zajęcia z religii w poniedziałek i piątek od 12:30 – 13:00

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana od 7:00-12:00

 

 

Realizacja podstawy programowej 5 godz. 7:00- 12:00 jest bezpłatna

Rodzice  są zobowiązani do zapłaty 1 zł za  każdą rozpoczynającą się godzinę ponad podstawę programową

Dzienna stawka żywieniowa – 5 zł.

I śniadanie – 1,40

II śniadanie 1,40

obiad – 2,20

Dzieci mają zapewnione 3 posiłki dziennie

I śniadanie godz. 8:30

II śniadanie godz.11:00

obiad godz.14:00

I śniadanie – 8:30
II śniadanie – 11:00
Obiad – 14:00

 


Raz w miesiącu dzieci z naszego przedszkola uczestniczą w cyklicznych spotkaniach z muzyką w Miejskim Teatrze. Poznają różne instrumenty klasyczne i ludowe. Mają również możliwość zapoznania się z różnymi kulturami, z różnych regionów. Jest to wspaniała okazja nie tylko do przyswajania wiedzy na temat kultury, ale obejrzenie jej od strony praktycznej. Wyjścia tego typu uczą dzieci również kulturalnego zachowania się w miejscu publicznym. Takie wyjścia mogą przyczynić się do pogłębienia zainteresowań dzieci, które w przyszłości zaowocują miłością do sztuki i kultury.

W przedszkolu „Akademia Krasnoludków” odbywają się zajęcia gimnastyczno- korekcyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym. Prowadzone są w celu wyrobienia nawyku prawidłowej postawy, prostego siedzenia, prawidłowego stawiania stóp podczas chodzenia. Okres przedszkolny jest czasem, w którym następuje intensywny rozwój mięśni, kości, kształtuje się prawidłowo sylwetka, a wszystkie zaniedbania i złe nawyki mogą prowadzić do trwałych i głębokich wad i nieprawidłowości. Dlatego też, zgodnie z zasadą „lepiej zapobiegać niż leczyć” przedszkole oferuje dwa razy w tygodniu zajęcia gimnastyki korekcyjnej po 60minut . Zajęcia prowadzi Pani Ewa Mackiewicz.

Korekcja wad postawy jest procesem długotrwałym, dlatego bardzo ważne jest, to, by zacząć jak najwcześniej. Celem zajęć prowadzonych w przedszkolu jest zarówno korygowanie wad już istniejących, jak również zapobieganie powstawaniu nowych. Dzieci na ćwiczenia są kwalifikowane na podstawie zaświadczeń od lekarza przyniesionych przez rodziców, jak i na podstawie przeprowadzonego badania stóp (odbitki).

Prowadzone są również zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy – 3 godzin tygodniowo

 Zajęcia obowiązkowe dla dzieci 5-6 letnich  -język angielski prowadzony przez Panią Annę Kamińską

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2014/2015
Funkcjonuje 6 oddziałów.

Program Dydaktyczno-Wychowawczy na rok szkolny 2014/2015

 

Drodzy Rodzice!
Nasze dzieci najszybciej uczą się tego, czego doświadczają zarówno w domu, jak i w przedszkolu:
* akceptowane – uczą się szacunku,
* traktowane uczciwie – uczą się postępować godnie i sprawiedliwie,
* żyjące w poczuciu bezpieczeństwa -uczą się ufności,
* motywowane i dowartościowywane – uczą się dążyć do celu,
* otoczone aprobatą oraz darzone uznaniem – uczą się wierzyć w siebie i swoje możliwości,
* kochane – uczą się kochać.

 

POCZUCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dzieci, które nauczyły się odpowiedzialności, lepiej radzą sobie w przedszkolu. Mają lepszy kontakt z rówieśnikami i podejmują mądrzejsze decyzje.
Jak nauczyć dziecko odpowiedzialności?
*Daj mu przykład.Nie możesz wymagać od dziecka , żeby nie robiło czegoś, co sama robisz.
*Pokaż dziecku , jak jego zachowania są odbierane przez innych.
*Używaj dyscypliny, żeby uczyć nie karać.Zawsze mów dziecku , co powinno zrobić na przyszłość w danej sytuacji.
*Bądź konsekwentna. Ustal jasno zasady postępowania, upewnij się, że dziecko je rozumie.Następnie powiedz, jakie będą konsekwencje łamania tych zasad i sama stanowczo przestrzegaj reguł
* Przypominaj dziecku zajścia z przeszłości,np: „Pamiętasz co się stało, gdy Janek cię popchnął”
*Nie bądź nadopiekuńcza.Niech dziecko nauczy się samo dbać o siebie i o ile to możliwe, ponosić konsekwencje swoich złych decyzji.Później porozmawiajcie.Wytłumacz mu, jak mogło uniknąć przykrości.

Nie można nie doceniać wychowania przedszkolnego w edukacji najmłodszego pokolenia, gdyż to wiek przedszkolny rzutuje na rozwój i przyszłe losy człowieka. Przedszkole spełnia ważną rolę w pierwszej edukacji małego dziecka- rozbudza pierwsze zainteresowania muzyką , sztuką, literaturą, teatrem itp. Daje równą szansę wszystkim dzieciom na rozwinięcie indywidualnych cech charakteru, poznania zasad i norm obyczajowych. Przedszkole jest najlepszym sojusznikiem rodziny, w którym dziecko może się rozwijać prawidłowo. Jesteśmy świadomi, iż rodzina może dla dziecka wiele uczynić, a przedszkole bez rodziny może niewiele. Dlatego dla efektów wychowawczych tak ważna jest współpraca przedszkola z rodzicami dzieci.

 


Chcielibyśmy, aby nasze dzieci były odpowiednio przygotowane do zdobywania wiedzy,do życia w szkole.Staramy się,aby wstępowały do szkoły z wiarą we własne możliwości, z pozytywną motywacją, która ułatwi im zarówno zobywanie wiedzy, jak i nawiązywanie kontaktów społecznych.
Rodziców powinno zaniepokoić, gdy dziecko:
* ma trudności z odróżnianiem prawej i lewej strony ciała,
* z trudem zapamiętuje nawet krótkie wierszyki, piosenki, rymowanki,
* przekręca słowa,
* nie umie wskazać różnic w dwu pozornie identycznych obrazkach,
* nie jest samodzielne w czynnościach samoobsługowych,
* przechodząc przez ławeczkę, traci równowagę,
* pisze zwierciadlanie litery i cyfry,
* myli litery podobne,
* rozpoczyna pisanie od strony prawej itp.

Przedszkole jako instytucja wspierająca rozwój dziecka, dba o wyzwolenie potencjalnych możliwości i zainteresowań oraz zaspokojenie potrzeb dzieci.
Aby prawidłowo stymulować rozwój dziecka, jego zainteresowania, oczekiwania i dążenia,należy stosować odpowiednie oddziaływania wychowawczo – dydaktyczne.
Nauczyciele ciągle się doskonalą zawodowo, poznają różne metody inowacyjne pracy z dzieckiem.
Jedną z nich jest Kinezjologia Edukacyjna, zwana także Gimnastyką Mózgu, jest metodą inowacyjną, wspomagającą naturalny rozwój psychofizyczny dziecka. Jej twórcą jest dr Paul Dennison, który wykorzystał ruch jako podstawę do uczenia się i funkcjonowania na optymalnym poziomie. Twierdził, że każdy człowiek ma nieograniczone możliwości, ciało i mózg stanowią integralną całość, a ruch jest naturalną potrzebą każdego człowieka oraz warunkiem sprawności fizycznej.
Kinezjologia Edukacyjna jest metodą prostą i bardzo skuteczną, może być stosowana w połączeniu z innymi metodami i formami pracy.
Gimnastyka Mózgu polega na wykonywaniu ćwiczeń, które uaktywniają i integrują pracę poszczególnych ośrodków mózgu , uwalniając potencjał przywracają harmonię działania i usprawniają procesy funkcjonowania.
Cwiczenia rozwijają pewność siebie, ułatwiają wyrażanie potrzeb, otwierają na zmiany, przyspieszają i uskuteczniają naukę, twórczą aktywność, rozładowują napięcia emocjonalne, usprawniają oddychanie,komunikację,zwiększają umiejętności manualne. Dzieci wykonują je z łatwością, odczuwając zadowolenie z wysiłku fizycznego.

Przykłady ćwiczeń:

Ćwiczenia na przekraczanie linni środka
Ruchy naprzemienne- w pozycji stojącej dziecko dotyka prawą ręką uniesionego lewego kolana, lewą ręką prawego kolana. Naprzemienne dotyka: prawą ręką lewego ucha, lewą ręką prawego ucha. Krzyżuje naprzemienne wyprostowane ramiona przed klatką piersiową.
Ćwiczenia te poprawiają koordynację wzrokowo – ruchową, aktywizują jednocześnie lewą i prawą półkulę mózgową.

Ćwiczenia wydłużające(rozciągające)
Aktywna ręka – wyprostowaną rękę dziecko unosi do góry, drugą ręką zza głowy chwyta wyciągniętą rękę(poniżej łokcia) i naciska ją w czterech kierunkach przy wydechu. Ręka naciskana stawia opór.Cwiczenie rozwija ekspresję słowną, aktywność twórczą, usprawnia małą i dużą motorykę.

Ćwiczenia energetyzujące
Picie wody- ważnym elementem ćwiczeń jest picie wody, która pobudza energię, wspomaga oddychanie, koncentrację, przyspiesza przyswojenie informacji.Dzieci czują się pewniej, lepiej funkcjonują.
Kapturek myśliciela- dużymi palcami i kciukiem dziecko masuje małzowinę uszną( odciągając do tyłu i ściskając)Masaż zaczynamy od góry i przesuwamy się w dół płatka ucha.
Ćwiczenie poprawia pamięć, słuchanie ze zrozumieniem, myślenie.
Pozycje pogłębiające

Pozycja Dennisona- dziecko siedzi na krzesełku, nogi wyciągnięte , skrzyżowane w kostkach, ręce splecione, oczy zamknięte, język na podniebieniu, spokojny oddech.
Ćwiczenie wpływa na poprawę koncentracji, stabilności emocjonalnej, wzmacnia poczucie własnej wartości.

Na temat tej metody i ćwiczeń możecie się Państwo więcej dowiedzieć u naszej nauczycielki Pani Ewy Mackiewicz.

Marzec 2019
P W Ś C P S N
« lut    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

  • MAŁGOSIA: Jeszcze raz dziękuję paniom za wspaniałe przygotowanie naszych kochanych wnucząt do występu .
  • Kasia: Polecam książeczkę bardzo ładna bajka wpadająca szybko w ucho
  • maciek: to jest fajne poprosze autora o 2 część