KONSPEKT ZAJĘC OTWARTYCH DLA RODZICÓW PRZEPROWADZONYCH W GRUPIE ID PRZEZ NAUCZYCIELKĘ BARBARĘ LEONOWICZ W DNIU 10.03.2005

Temat zajęć: JAK OCENIASZ ZACHOWANIE JASIA?

Cele:
- umiejętność wyrażania własnych emocji, również językiem niewerbalnym, - umiejętność oceniania własnego nastroju,
- umiejętność wskazania pozytywnych cech charakteru,
- uświadomienie dzieciom, dlaczego warto być dobrym i koleżeńskim.

Metody pracy: obserwacja, rozwiązywanie zadań, pogadanka, opowiadanie.

Środki dydaktyczne: rysunki przedstawiające twarze, które wyrażają różne uczucia, kartony, taśma z nagraniem muzyki.

Grupa: dzieci sześcioletnie.

Przebieg zajęć

l. Dzieci siedzą w kręgu. Rundka: Jaki dziś masz nastrój?- przedszkolaki
    starają się wyrazić to gestami.

2. Dzieci wybierają wizytówki, które przedstawiają buzie wyrażające:
    smutek, złość, radość, obojętność.

3. Słuchają opowiadania nauczycielki.

Jaś rano poszedł do przedszkola. Tego dnia odbyły się zajęcia gimnastyczne. Niestety nie mógł ćwiczyć, ponieważ zapomniał kostiumu gimnastycznego. Całe zajęcia przesiedział w ławce bardzo zasmucony, ponieważ lubił zabawy ruchowe.
Do domu wracał ze swoim kolegą Frankiem, który mieszkał obok niego. Chłopcy pożegnali się szybko, gdyż nadciągała burza. Jaś rozpoczął właśnie popołudniową drzemkę, gdy nagle usłyszał pukanie do drzwi. Przez wizjer zobaczył, że to Franek stoi przed drzwiami zmoczony i wystraszony. Natychmiast zaprosił kolegę do domu. Widząc, że chłopiec
jest kompletnie przemoczony, kazał Frankowi włożyć jego ciepły dres i
okrył go kocem. Burza szalała, wiał silny wiatr, a deszcz z. całą mocą
walił w szyby okien. Ponieważ Franek bardzo bał się burzy, Jasio chcąc odwrócić uwagę kolegi, zaproponował zabawę. Niebawem burza ucichła, ale chłopcy wcale tego nie zauważyli, tak byli zajęci zabawą.

4. Zapisanie na dużym kartonie cech Jasia.

Jaś - roztargniony, zapominalski, pomysłowy, zapobiegliwy, koleżeński, troskliwy, gościnny, miły, serdeczny.

5. "Moje propozycje na smutne dni" - prosimy dzieci o najbardziej skuteczne ich zdaniem recepty, które można stosować w trudnych dla nich chwilach. Przytulam się do mamy, bawię się moją przytulaną, słucham bajek itp. Dzieci zapisują propozycje na kartonie i wywieszają w szatni.

6. Zabawa w kręgu, z zamianą miejsc:

. Kto lubi pomagać innym
. Kto jest koleżeński
. Kto często skarży
. Kto się często obraża

7. Układanie zdań przez dzieci z wyrazami radość, smutek, złość.
    Analiza i synteza słuchowa:

Policz i wymień kolejno wyrazy w zdaniu.

8. Praca plastyczna. Nauczycielka prosi dzieci, żeby jeszcze raz obejrzały wizytówki wyrażające nastrój. Potem prosi, żeby dzieci namalowały
pogodę, która będzie odpowiednia do wybranej na początku wizytówki ­buzi. Na przykład radość - słońce, smutek - deszcz, złość - burza. Zmiana wizytówki, teraz dzieci umieszczają na swych ubrankach emblematy przedstawiające słońce, deszcz i burzę.

9. Na zakończenie zabawa "Zmiana pogody". Nauczycielka wywołuje np. słońce. Wtedy wszystkie słoneczka zamieniają się miejscami. Gdy
nauczycielka powie, zmiana pogody - wszystkie dzieci zamieniają się   miejscami.